ΚΑΝΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ· ΜΕ ΣΤΥΛ

OPEN ROSE / WEDDING DRESS

EOS / ΗΩΣ

Η ροδοδάκτυλος ροδοστεφής ροδόπηχυς Ηώς είναι καθημερινή πρόδρομος του Ήλιου στον οποίον και ανοίγει κάθε αυγή, με τα ρόδινα χέρια της, τη «Θύρα της Ανατολής». Έπειτα, στεφανοφορείται με άνθη που την εφοδιάζουν πτηνά και ανεβαίνει στο τέθριππο άρμα της ρίχνοντας άνθη και με υδρίες σκορπάει ροδόσταμο στη Γη - πρωινή δρόσο -, της οποίας οι σταγόνες αστράφτουν στις πρώτες ακτίδες του Ήλιου, που την ακολουθεί.

 

The dawn goddess Eos is almost always described with rosy fingers or rosy forearms as she opens the gates of heaven for the Sun to rise. In Homer, her saffron-coloured robe is woven with flowers; rosy-fingered and with golden arms, she is pictured on Attic vases as a beautiful woman, crowned with a tiara or diadem and with the large white-feathered wings of a bird.


PRINCESS OF FLOWERS